Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 30 im. Karola Miarki
w Rudzie Śląskiej

 

Szukaj

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW


SEKRETARIAT  czynny od godz. 8.00 do godz. 15.30.


Dyrektor i wicedyrekcje szkoły
W związku z licznymi obowiązkami służbowymi dyrekcja szkoły informuje, że przyjmuje strony po uprzednim umówieniu terminu w sekretariacie.

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad dziećmi od godz. 6.30 do godz. 16.30.